Mikä lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää myös tunnistaa asiat, jotka toimivat. 

Tapaamisemme alussa teemme sopimuksen, jossa määritellään vaitiolovelvollisuus ja roolini lyhytterapeutti opiskelijana. Vastaanotolleni pääset ilman lääkärin lähetettä, olet vain minuun yhteydessä ja sovimme yhdessä tapaamisajan. Kirjaukset eivät päädy Oma Kantaan, teen omia muistiinpanoja, joita säilytän lukollisessa kaapissa terapiatilassa. Tapaamisen alussa sovimme tavoitteista ja sinulle tärkeistä asioista, mitä toivot käsiteltävän. Kuitenkin keskustelemme ja etenemme juuri sinun toiveidesi mukaisesti.