MITÄ ON RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA?


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän erilaisiin ja haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Lyhytterapiaan ei tarvita lääkärin lähetettä tai diagnoosia, keskustelemaan pääset siis hyvin nopeallakin aikataululla halutessasi.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta ja masennusoireilua. Parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomia tunteita. Lyhytterapia on keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa. Fokus on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.

Lyhytterapiakäyntejä on 1–20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakasta tuetaan itseymmärryksen kasvamisessa. Häntä autetaan löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä hyödyntämään niitä parempaa tulevaisuutta rakentaessa. Joskus muutos tai mielen solmun aukeaminen voi tapahtua nopeastikin. Tutkitusti muutamakin lyhytterapiakerta voi riittää.

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, ohjaan asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille. Lyhytterapeutit toimivat eettisten ohjeiden mukaan ja mielellään yhteistyössä kaikkien alan asiantuntijoiden kanssa.

Luottamuksellisuus

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Lyhytterapeutin tekemät muistiinpanot tai harjoitukset säilytetään lukitussa paikassa, eivätkä ne ole ulkopuolisten saatavilla. Lyhytterapeutti ei kirjaa muuta kuin välttämättömät muistiinpanot lyhytterapiasta sen keston ajan. Lyhytterapeutit eivät ylläpidä rekisteriä eivätkä kirjaa tietoja OmaKantaan. Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. Kela-tuettua lyhytpsykoterapiaa tarjoavat vain psykoterapeutit. Lyhytkestoisuutensa ansiosta lyhytterapia on todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi. Kirjoitan asiakkaan kanssa myös aina sopimuksen salassapidosta yhteistyömme alussa.

Lähde: Lyhytterapeuttiyhdistys